Zgłoszenie zdarzeń niepożądanych przez osoby wykonujące zawód medyczny, pacjentów i ich opiekunów

 

Producent dokłada wszelkich starań aby farmakoterapia  jego produktami była skuteczna i bezpieczna. Przyjmowanie jakichkolwiek preparatów lub leków może się jednak wiązać z wystąpieniem działań niepożądanych, które nie zawsze są do przewidzenia. Pracownicy firmy stale monitorują  bezpieczeństwo farmakoterapii. Ich głównym zadaniem jest możliwie najszybsze zdefiniowanie problemu i ochrona pacjenta przed dalszymi konsekwencjami.

Co to jest działanie niepożądane?

Działaniem niepożądanym określamy każde niekorzystne i niezamierzone działanie występujące podczas przyjmowania produktu leczniczego w dawkach zaleconych przez lekarza.

Kiedy zgłaszać działanie niepożądane?

Wystąpienie niepokojących objawów towarzyszących przyjmowaniu naszych produktów powinno być niezwłocznie skonsultowane z lekarzem, który podejmie dalsze decyzje.

Jak zgłosić zdarzenie niepożądane?

Działanie niepożądane można zgłosić telefonicznie lub za pośrednictwem przesłania specjalnie przygotowanego formularza. Najdogodniejszą dla siebie  formę wybiera zgłaszający.

Jakie dane należy przygotować przed zgłoszeniem działania niepożądanego?

  1. Informacje o pacjencie (inicjały, wiek, płeć)
  2. Dane osoby zgłaszającej (pracownika medycznego, opiekuna…)
  3. Opis zdarzenia niepożądanego (data wystąpienia, przebieg)
  4. Opis produktu leczniczego (nazwa, dawka, data ważności, seria)

Gdzie pobrać formularz zgłoszeniowy?

Dla ułatwienia zgłoszenia niepożądanego Producent przygotował formularz zgodny z wytycznymi Głównego Inspektora Farmaceutycznego, który można pobrać korzystając z linku znajdującego się poniżej.

>> Pobierz formularz

Gdzie i jak wysłać formularz zgłoszenia działania niepożądanego?

  1. Zgłoszenie telefoniczne pod numerem (22) 252 89 55 (opłata wg. stawki operatora)
  2. Zgłoszenie droga mailową – biuro@egora.pl

Ochrona danych osobowych podanych w zgłoszeniu

Każde zgłoszenie działania niepożądanego musi zostać zarejestrowane, przetworzone zgodnie z procedurami  i przekazane do Centrali Producenta. Zawarte w nim dane zostaną wykorzystane wyłącznie do obsługi w/w zgłoszenia.

Administratorem danych osobowych jest firma Egora J.Dąbkowska sp.k.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w celu obsługi Pani/Pana zapytania medycznego, reklamacji produktowej lub zgłoszenia zdarzenia niepożądanego można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Copyright © 2021 Egora